Menu

Zasady przedsiębiorstwa Ramader

Spis treści

  1. Nasza wizja
  2. Polityka zgodności firmy Rameder
  3. Jakość
  4. Ekologia / Zrównoważony rozwój
  5. Szacunek, uznanie i równouprawnienie
  6. Zespół
  7. Kontakty z dostawcami

Nasza wizja

Wizją grupy Rameder jest dostarczanie naszym klientom w Europie przejrzystego, specyficznego dla danego kraju portfolio produktów zorientowanych na klienta w zakresie haków holowniczych, zestawów elektrycznych, boksów dachowych, bagażników na rowery i bagażników dachowych oraz obsługi serwisowej najwyższego stopnia. Naszym celem jest przy tym zwiększanie zadowolenia klientów i ciągłe podnoszenie jakości. Ponadto naszą ambicją jest zbudowanie kompleksowej sieci montażowej w Europie, aby zapewnić naszym klientom wysokiej jakości usługi montażowe.

Polityka zgodności firmy Rameder

W ramach grupy Rameder cenimy sobie etyczne zachowania i uczciwie prowadzimy naszą działalność. Obowiązek przestrzegania przepisów i regulacji prawnych stawiamy zawsze wyżej niż nasze cele i marzenia biznesowe. W celu określenia wytycznych dla postępowania każdego pracownika opracowaliśmy normy prawne, etyczne i wymagania wraz z wytycznymi korporacyjnymi, które są realizowane przez naszych pracowników.

Jakość

W celu dynamicznego utrzymywania jakości procesów, jakości pracy, jakości produktów i jakości usług na wysokim poziomie po raz pierwszy w 2001 roku otrzymaliśmy od LGA Bayern certyfikat „DIN EN ISO 9001:2008”. Nowa norma ISO 9001:2015 zastąpiła starą normę ISO 9001:2008. Stawia ona jeszcze wyższe wymagania wobec zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Dostosowaliśmy nasze zarządzanie jakością do nowego standardu i podlegamy regularnym audytom i procesom certyfikacji zgodnie z nowymi specyfikacjami.

Zgodnie z naszą zasadą przewodnią „Stajemy się silni dla Ciebie” to utrzymanie i zwiększanie zadowolenia naszych klientów jest naszym priorytetem. Osiągamy to m.in. poprzez wdrażanie profesjonalnych strategii w zakresie rozwiązań, przestrzeganie standardów dla produktów i usług, tworzenie przejrzystości procesów wewnętrznych poprzez dokumentowanie przepływu pracy oraz dynamiczne wyposażanie i projektowanie miejsc pracy. Nasi pracownicy są przygotowywani do postępu technologicznego na rynku i oferowanego portfolio produktów poprzez regularne szkolenia.

Ekologia / Zrównoważony rozwój

Szczególnie w dzisiejszych czasach ważne jest, aby myśleć o przyszłości. W ten sposób staramy się efektywnie wykorzystywać zasoby naturalne w naszych procesach. Stosując opakowania przyjazne dla środowiska, nadające się do recyklingu, wnosimy najlepszy możliwy wkład w tworzenie dobrych warunków ekologicznych dla przyszłych pokoleń naszego społeczeństwa. Dla nas, jako hurtownika, szczególnie ważne jest zminimalizowanie wpływu logistyki na klimat i skrócenie odległości w transporcie. Przejście na energię przyjazną dla klimatu i produkcja energii elektrycznej w systemie fotowoltaicznym w naszym głównym zakładzie w Niemczech przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej naszej firmy i zmniejszenia emisji CO2.

Szacunek, uznanie i równouprawnienie

Szanujemy godność każdego pracownika, partnera biznesowego i klienta. Tolerancja, prawda i uczciwość to nasze filary i podstawa sukcesu, harmonii i radości w pracy. W ramach przedsiębiorstwa promujemy i praktykujemy otwartą komunikację. Rameder zapewnia równe prawa niezależnie od narodowości, religii, płci, orientacji seksualnej czy koloru skóry i wyraźnie sprzeciwia się dyskryminacji.

Zespół

Rameder stara się być atrakcyjnym pracodawcą, ponieważ nasi pracownicy są naszym najcenniejszym kapitałem. W celu zwiększenia zadowolenia pracowników regularnie przeprowadzane są anonimowe badania satysfakcji pracowników, a w ich wyniku wdrażane są działania mające na celu poprawę środowiska pracy.

Oprócz wynagrodzenia oferujemy naszym pracownikom dodatkowe wsparcie finansowe. Dzięki elastycznym modelom czasu pracy zapewniamy naszym pracownikom równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Promujemy zdrowy styl życia i oferujemy naszym pracownikom wsparcie w zakresie profilaktyki zdrowotnej poza firmą.

Poprzez środki rozwoju personalnego w postaci szkoleń, coachingu/mentoringu, job enrichment (jakościowe rozszerzenie zadań) oraz wsparcia w realizacji dalszych szkoleń grupa Rameder oferuje swoim pracownikom nowe perspektywy.

Kontakty z dostawcami

W obrębie grupy Rameder wspieramy przedsiębiorczą odpowiedzialność i zrównoważony rozwój także w naszych łańcuchach dostaw. Aby osiągnąć ten cel, ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest współpraca tylko z tymi dostawcami w łańcuchu wartości, którzy spełniają nasze wymagania w zakresie praw człowieka, praw pracowniczych, praw dziecka, korupcji, specyfikacji jakościowych i zrównoważonej logistyki. Od naszych dostawców oczekujemy uczciwości i rzetelności. Oczywiście jesteśmy zobowiązani do takiego samego zachowania wobec naszych klientów.