Menu

Certyfikat ISO

Firma Rameder przeszła w 2001 r. certyfikację w oparciu o normę DIN EN ISO 9001:2008 przeprowadzoną przez LGA Bayern. Certyfikacja była poprzedzona rokiem intensywnej pracy i przygotowań, a po jej uzyskaniu corocznie odbywa się jej odnowienie.

QM-Logo

System zarządzania jakością stanowi szansę na wyeliminowanie błędów w procesach przedsiębiorstwa i wdrożenie procedury ciągłego ulepszania. Uważamy bowiem, że „wszystko, co się robi, trzeba robić dobrze!” W średnioterminowej perspektywie dopracowany i wdrożony w życie system zarządzania jakością pozwala na oszczędności znacznie przekraczające wydatki na jego stworzenie i kontrolę. Naszemu systemowi zarządzania jakością, który został 18.07.2001 roku certyfikowany przez firmę LGA Bayern, przyświeca dewiza „Stajemy się silniejsi dla Was”. Po prawie roku intensywnej pracy i przygotowań zrealizowaliśmy cel, jakim jest wprowadzenie normy DIN EN ISO 9001:2008. Nowa norma ISO 9001:2015 zastąpiła starą normę ISO 9001:2008. Norma oznacza jeszcze wyższe wymagania w zakresie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Dokonaliśmy odpowiednich zmian w systemie zarządzania jakością i dostosowaliśmy go do nowej normy, poddając się audytowi i uzyskując certyfikację.

 • Lepsza identyfikacja i eliminacja błędów
 • Redukcja strat zasobów wskutek ujawnienia się słabych punktów
 • Zwiększenie konkurencyjności
 • Instrument marketingowy
 • Zapewnienie stałej jakości produktów i usług
 • Przejrzystość wewnętrznych procesów
 • Stworzenie narzędzia do systematycznego śledzenia realizacji celów przedsiębiorstwa
 • Przygotowanie firmy na przyszłość
 • Łatwiejsze wdrażanie i szkolenie aktualnych i nowych pracowników
 • Uspójnienie i optymalizacja organizacji
 • Zabezpieczenie know how przez jego dokumentowanie
 • Ochrona przed ryzykami związanymi z produktem przez organizację procesów w firmie