137 000 produktów dostępnych w magazynie

Deklaracja ochrony danych

Dla firmy Rameder bezpieczeństwo jest priorytetem, dlatego bardzo dużą wagę przywiązujemy do ochrony danych osobowych klientów. Udostępnione przez nich dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz by umożliwić przyjemne dokonywane zakupów. Poniżej prezentujemy niektóre pytania i odpowiedzi dotyczące kwestii ochrony danych.

Zakres obowiązywania

Niniejsza deklaracja ochrony danych zawiera informacje dla użytkownika dotyczące zakresu i celu pozyskiwania danych osobowych przez podmiot odpowiedzialny,

Ftj. firmę Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH, reprezentowaną przez zarząd w składzie: Dirk Schöler i Stefan Bertelshofer, Am Eichberg Flauer 1, 07338 Leutenberg / OT Munschwitz, e-mail: info@hakihol.pl

na niniejszej stronie internetowej (w dalszej części zwanej „ofertą”). Podstawą prawną ochrony danych są niemiecka federalna ustawa o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz) i ustawa o mediach elektronicznych (Telemediengesetz).


Postępowanie z danymi osobowymi

Dane osobowe to informacje, które umożliwiają identyfikację osoby, a więc takie, które umożliwiają ustalenie, kogo dotyczą. Zalicza się do nich imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Do danych osobowych zalicza się także informacje o osobistych preferencjach, hobby, przynależności do organizacji lub informacje o odwiedzanych stronach internetowych. Dane osobowe są pozyskiwane, wykorzystywane i przekazywane innym przez podmiot odpowiedzialny tylko wówczas, gdy jest dopuszczalne w świetle prawa lub gdy użytkownik wyraził na to zgodę.


Kontakt

W ramach kontaktu z podmiotem odpowiedzialnym (np. przez formularz kontaktowy lub e-mail) dane użytkownika są zapisywane w celu udzielenia odpowiedzi oraz na wypadek dodatkowych pytań.


Komentarze i artykuły

W razie dodania przez użytkownika komentarza na blogu lub innego wpisu, zostaje zapisany jego adres IP. Jest to podyktowane ochroną podmiotu odpowiedzialnego na wypadek dodania komentarza lub wpisu o treści sprzecznej z prawem (obraźliwej, głoszącego niedozwolone poglądy polityczne itp.). W takiej sytuacji podmiot odpowiedzialny może być sam pociągnięty do odpowiedzialności za treść komentarza lub wpisu, dlatego jest zainteresowany możliwością identyfikacji autora.


Newsletter

Poprzez nasz newsletter informujemy klientów o nas i naszej ofercie. Aby zamówić newsletter, należy podać swój aktualny adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy jest się właścicielem podanego adresu e-mail, ewentualnie czy właściciel wyraził zgodę na subskrypcję. Nie są gromadzone żadne inne dane. Powyższe dane są wykorzystywane tylko w celu dostarczania newslettera i nie są przekazywane podmiotom trzecim. W chwili subskrypcji newslettera zapisywany jest adres IP oraz data subskrypcji. Krok ten służy jedynie jako dowód na wypadek dokonania subskrypcji newslettera przez osobę trzecią bez zgody właściciela danego adresu e-mail.

Wyrażoną zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz wykorzystywanie ich do wysyłania newslettera można w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w samym newsletterze, przez panel użytkownika lub w formie wiadomości wysłanej na adres podany w danych kontaktowych.


Usługi i treści pochodzące od podmiotów trzecich

Może się zdarzyć, że w ramach niniejszej oferty będą prezentowane treści pochodzące od podmiotów trzecich, np. filmy z serwisu YouTube, mapy z serwisu Google Maps, wiadomości RSS czy obrazy z innych stron internetowych. Powoduje, że podmiot odpowiedzialny za daną stronę (zwany w dalszej części „innym podmiotem odpowiedzialnym”) uzyskuje informację o adresie IP użytkownika. Pobranie informacji o adresie IP jest konieczne, aby wyświetlić te treści w przeglądarce danego użytkownika. Ujawnienie adresu IP jest więc warunkiem zaprezentowania tych treści. Dokładamy starań, aby prezentować tylko takie treści, których podmioty odpowiedzialne wykorzystują adres IP tylko do dostarczania ww. treści. Nie mamy jednak żadnego wpływu na to, iż inny podmiot odpowiedzialny będzie gromadził adresy IP np. w celach statystycznych. Jeśli taki fakt jest nam znany, informujemy o tym naszych użytkowników.


Pliki Cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki zapisywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku urządzenia końcowego użytkownika (np. komputera lub smartfona). Z jednej strony służą one funkcjonalności stron internetowych i tym samym wygodzie użytkownika, na przykład przechowując dane logowania. Z drugiej strony służą do pozyskiwania danych statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej oraz ich analizy w celu ulepszenia oferty.

Użytkownicy maja możliwość wpływania na stosowanie plików cookie. Większość przeglądarek internetowych ma opcję ograniczenia lub całkowitego wyłączenia zapisu plików cookie. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie zmniejsza funkcjonalność i komfort korzystania ze strony internetowej. Internetowymi plikami cookie reklam różnych firm można zarządzać przez amerykańską stronę http://www.aboutads.info/choices/ lub stronę europejską http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.


Funkcja rejestracji

Dane podawane w procesie rejestracji są wykorzystywane w celu umożliwienia korzystania z oferty. Użytkownicy mogą otrzymywać drogą mailową informacje dotyczące oferty lub rejestracji, np. dotyczące zmiany zakresu oferty lub kwestii technicznych. Zakres pozyskiwanych danych wynika z treści wypełnianego formularza w procesie rejestracji. Należą do nich:

- imię i nazwisko
- adres dostawy
- numer telefonu
- adres e-mail
- ewentualnie numer karty kredytowej wraz z datą jej ważności


Google Analytics

Niniejsza oferta korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk stron www firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie, tekstowych plików, które zapisywane są na komputerze użytkowników, umożliwiając w ten sposób analizę korzystania przez nich ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony przez użytkowników są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku włączenia opcji anonimizacji IP na stronie www, adres IP użytkowników Google państw należących do Unii Europejskiej i innych państw, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostaje wcześniej skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam skracany. Na niniejszej stronie internetowej anonimizacja IP jest aktywna.

W imieniu podmiotu odpowiedzialnego za niniejszą stronę firma Google będzie używała tych informacji w celu oszacowania korzystania z witryny przez użytkowników, co z kolei umożliwi sporządzanie raportów dotyczących aktywności internetowej i pozwoli na świadczenie wobec podmiotu odpowiedzialnego za stronę kolejnych, związanych z korzystaniem z Internetu, usług. W ramach usługi Google Analytics wysyłany z przeglądarki użytkownika adres IP nie jest powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownicy mogą wyłączyć zapisywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce.

W ramach niniejszej oferty informujemy jednak, że używając takiej opcji użytkownik nie może w pełni korzystać ze wszystkich funkcji, które oferuje strona. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie na temat korzystania ze strony (włącznie z adresem IP), jeśli pod następującym linkiem pobiorą i zainstalują odpowiednią wtyczkę do własnej przeglądarki:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Jako alternatywa dla wtyczki do przeglądarki lub w przypadku przeglądarki na urządzeniach mobilnych, kliknięcie tego linku spowoduje, że od tej pory Google Analytics nie będzie monitorować niniejszej strony. Na komputerze użytkownika zostanie zapisany tzw. plik Opt Out Cookie. Po usunięciu plików cookie w przeglądarce plik ten wymaga ponownego zapisania.


Użycie wtyczki społecznościowej Facebook

Niniejsza oferta korzysta z wtyczek społecznościowych („wtyczki”) serwisu facebook.com, który jest obsługiwany przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki te oznaczone są logo Facebooka (biała litera „f” na niebieskim tle lub symbol kciuka skierowanego ku górze) albo dodatkowo napisem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych serwisu Facebook można zobaczyć pod adresem:

https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Gdy użytkownik odwiedza stronę w ramach niniejszej oferty, która ma taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez serwis Facebook bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i przez nią integrowana ze stroną internetową. Z tego powodu podmiot odpowiedzialny za niniejszą stronę nie ma żadnego wpływu na zakres danych, które Facebook pozyskuje za pomocą tej wtyczki, w związku z czym informuje użytkowników zgodnie ze swoją wiedzą:  

Przez integrację wtyczek ze stroną Facebook otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził daną stronę w ramach oferty.  Jeśli w tym momencie użytkownik jest zalogowany na Facebooku, wtedy Facebook może przyporządkować jego wejście do jego profilu na Facebooku. W sytuacji, kiedy użytkownik aktywnie użyje funkcji zawartej we wtyczce, na przykład kliknie przycisk „Lubię to” albo doda komentarz, dana informacja z jego przeglądarki zostanie przesłana bezpośrednio do Facebooka i tam zapisana. Nawet jeżeli użytkownik nie jest zarejestrowany na Facebooku, istnieje mimo to możliwość, że Facebook zlokalizuje jego adres IP i również go zapisze. Według deklaracji Facebooka w Niemczech zapisywany jest jedynie zanonimizowany adres IP. Cel i zakres pozyskiwania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook oraz związane z tym prawa i ustawienia opcji ochrony prywatności użytkownika znaleźć można w polityce prywatności Facebooka:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Jeżeli użytkownik posiada profil na Facebooku, a nie chciałby, aby Facebook przez niniejszą ofertę zbierał o nim dane i łączył je ze zgromadzonymi o nim danymi na Facebooku, powinien przed wejściem na niniejszą stronę wylogować się z serwisu Facebook. Możliwe jest również zablokowanie wtyczek społecznościowych Facebooka przy użyciu dodatku do przeglądarki, na przykład „Facebook Blocker”.


Przycisk „+1” Google+

Niniejsza oferta wykorzystuje przycisk „+1” sieci społecznościowej Google Plus, obsługiwanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Przycisk ten jest rozpoznawalny przez znak „+1” na białym lub kolorowym tle.  Gdy użytkownik odwiedza stronę w ramach niniejszej oferty, która ma taki przycisk, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google.

Zawartość przycisku „+1” jest przekazywana przez Google bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i przez nią integrowana ze stroną internetową. W związku z tym podmiot odpowiedzialny za stronę internetową nie ma wpływu na sposób postępowania Google z danymi, które Google uzyskuje przy użyciu przycisku. Zgodnie z deklaracjami Google, jeśli użytkownik nie kliknie przycisku, jego dane nie będą zbierane.

Dotyczy to tylko użytkowników, którzy w danym momencie są zalogowani w serwisie Google (zapisywany jest m.in. adres IP). Cel i zakres pozyskiwania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google oraz związane z tym prawa i ustawienia opcji ochrony prywatności użytkownika znaleźć można w polityce prywatności przycisku Google „+1” oraz w FAQ pod adresem:

http://www.google.com/intl/de/+/polic y/+1button.html
http://www.google.com/intl/de/+1/button/ .


Twitter

Niniejsza oferta wykorzystuje przyciski serwisu Twitter. Przyciski te są obsługiwane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Przyciski te są oznaczone hasłami „Twitter” i „Śledź” i rozpoznawalne po symbolu stylizowanego błękitnego ptaka. Przyciski umożliwiają udostępnienie innym użytkownikom serwisu Twitter artykułu lub strony w ramach niniejszej oferty lub śledzenie podmiotu odpowiedzialnego w serwisie Twitter. Gdy użytkownik odwiedza stronę w ramach niniejszej oferty, która ma taki przycisk, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera.

Zawartość przycisku Twitter jest przekazywana bezpośrednio przez serwis Twitter do przeglądarki użytkownika. Z tego powodu podmiot odpowiedzialny za niniejszą stronę nie ma żadnego wpływu na zakres danych, które serwis Twitter pozyskuje za pośrednictwem tego przycisku, w związku z czym informuje użytkowników zgodnie ze swoją wiedzą: według deklaracji serwisu Twitter, podczas odwiedzin strony, na której umieszczony jest przycisk, pobierany jest jedynie adres IP w powiązaniu z adresem URL danej strony i odbywa się to tylko w celu prezentacji przycisku. Dalsze informacje na ten temat znaleźć można w deklaracji ochrony danych serwisu Twitter pod adresem

http://twitter.com/privacy.


Wycofanie zgody, zmiana, poprawienie, aktualizacja

Na wniosek użytkownika, podmiot odpowiedzialny za stronę udzieli mu bezpłatnie informacji o zgromadzonych danych osobowych na jego temat. Ponadto użytkownik może żądać poprawienia błędnych danych oraz zablokowania lub usunięcia jego danych osobowych, jeśli nie stoi temu na przeszkodzie prawny obowiązek przechowywania danych.